opc_loader

Uitlaatgassen

Men kan de uitlaatgas waardes van een kachel onderverdelen in 3 normeringen. Als eerste de uitlaatgassen, dan de uitlaatgas temperatuur en als laatste de druk. Door deze waardes wordt het hoogste rendement van de houtkachel bereikt. De verschillende waardes worden door de houtkachel fabrikanten vaak als 3 gezamenlijke waardes weergegeven vb 5,5/224/10.

Uitlaatgasstroom

De respectieve waarde voor de uitlaatgassenstroom geeft aan hoeveel massa van de uitlaatgassen per tijdseenheid worden afgevoerd. De waarde van de uitlaatgassenstroom wordt meestal weergegeven in grammen per seconde, soms in kilogram per uur. Zoals u boven in het afbeelding voorbeeld kunt zien wordt het daar weergegeven als 7,9 gram gas per seconde.

Uitlaatgas temperatuur

De tweede waarde die aangegeven wordt is de temperatuur van de houtkachel uitlaatgassen. Deze waarde wordt aangeven in Celsius.

Persdruk

De laatste waarde in het voorbeeld is de vereiste persdruk, deze wordt meestal weergegeven in Pa. Sommige houtkachel fabrikanten geven deze druk soms weer in bar.