opc_loader

Rook uit de deuropening met bijvullen

Een veel voorkomend probleem is dat er rook uit de deuropening van de Houtkachel komt wanneer men deze opendoet om hout bij te vullen.

Oorzaak van dit probleem is dat wanneer men de deur van een brandende Houtkachel opendoet de schoorsteen extra moet trekken om de onderdruk(rook verplaatst zich altijd van de plek waar de druk (iets) hoger is naar de ruimte waar de druk lager(buiten) is. Hoe beter dit werkt hoe beter de Kachel trekt) in de kachel tot stand te houden. Dit lukt alleen wanneer de schoorsteen groot(doorsnee) en lang(hoogte) genoeg is. Wanneer dit niet mogelijk is, is het beter om een kachel te nemen met een kleinere deur.

- Enkele Tips om het probleem te verhelpen

- Controleer of de dorrselklep in de juiste stand staat

- Zet de deur eerst op een kier voordat u hem langzaam verder opent

- Controleer of de kachelpijp tussen kachel en schoorsteen schoon is

Eventuele andere oorzaken kunnen zijn:

- Schoorsteen cq Rookkanaal is vervuild(vogelnest, gaas dicht geslibt) of wordt belemmerd(taken, bomen ect). Laat uw schoorsteen  vegen of verwijder de obstakels.

- Schoorsteen cq Rookkanaal is te laag(ivm gebouwen er omheen), u dient deze dan te verlengen

- Val wind(wind tussen gebouwen), deze blaast de rook terug de schoorsteen in. Zorg voor een goede kap op de schoorstee, maar de opening moet gelijk blijven deze mag niet minder worden door de kap.